产品页banner
Produktet që u shërbejnë nevojave shëndetësore të popullatës. Sipas OBSH-së, këto produkte duhet të jenë në dispozicion "në çdo kohë, në sasi të përshtatshme, në format e duhura të dozës, me cilësi të siguruar dhe informacion të përshtatshëm, dhe me një çmim që individi dhe komuniteti mund të përballojnë".